Primacura

Tova Lidbeck

Prata med mig om Daglig Verksamhet. Jag utvecklar Primacura Media i Borås. Förut arbetade jag på Grunden Media i Göteborg i åtta år. Där lärde jag mig mycket om vilka begränsningar man kan spränga på en daglig verksamhet. Jag utbildade mig på HDK, de två sista åren läste jag Universal Design, tillgänglighet för alla i samhället.

Tova Lidbeck
Verksamhetschef Primacura Media