Primacura

Detta är personlig assistans

Vi hjälper dig med det juridiska kring din personliga assistans.

LSS är en lag som ska göra det mer jämlikt mellan människor med och utan funktionsnedsättningar. Man ska kunna leva ett gott liv och ha full delaktighet i samhällslivet trots funktionsnedsättning. Man ska också ha självbestämmande och integritet i sitt eget liv. LSS är en rättighetslag, den upphäver inte rättigheter enligt andra lagar utan är ett komplement.

Personer som har stora funktionsnedsättningar ska ändå kunna leva gott och få möjligheter till ett någorlunda normalt liv. Personlig assistans är en av de insatser som man kan få enligt LSS.

Vi hjälper dig med det juridiska kring din personliga assistans. Det kostar ingenting. Till exempel kan du få hjälp och stöd i ansökningsprocesserna. Du kan få hjälp att förstå beslut och stöd om du måste överklaga. Du kan också få veta vilka andra LSS-insatser som kan gälla dig.