Primacura

Barnet i centrum

Barnet i centrum

Att ha personlig assistans för sitt barn är speciellt. Du som förälder känner ditt barn bäst och vet vad barnet behöver. Du som förälder får stöd i utformningen av den personliga assistansen så det blir det absolut bästa för just ditt barn. Allt ska sammanfalla till ditt barns bästa på alla plan i den personliga assistansen. Du känner själv i vilken utsträckning du vill delta i rekrytering av assistenter och arbetsledning. Vi lyssnar till er och föreslår ett hållbart koncept för en väl fungerande personlig assistans som kan utvecklas i takt med att ditt barn växer och behoven förändras.

Kontakta mig

Jag är intresserad av

Namn (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Ort

Meddelande

Idag har jag

Vad passar dig bäst?