27 september 2011

Ny daglig verksamhet i Borås

Tack vare att Borås infört Lagen om Valfrihet på området Daglig Verksamhet har Primacura AB haft möjligheten att skapa ytterligare ett alternativ: Primacura Media.
Här finns möjligheter till mycket kreativt skapande.

I Primacuras nya lokaler är det liv och rörelse, de är mitt uppe i utvecklingen av den dagliga verksamheten.

De arbetar med att färdigställa för webbtidning, webbradio, fotograferingsstudio, bild- och musikskapande. Primacura Media tror på delaktighet och medbestämmande så det finns mycket att vara med och påverka. Ofta är arbetsformen projekt. Det är kortare eller längre projekt med tydlig början och tydligt slut. Det finns anpassade internutbildningar. Alla kan utvecklas och uppleva att självkänslan stärks av nya kunskapserövringar.

Handledarna på Primacura Media har i första hand sin yrkesprofession inom media, men de har också en bakgrund inom omsorg. Här finns designers och musiker.

Öppet hus i de nya lokalerna
torsdag 29 september kl. 12–20
Lars Kaggsgatan 2

Kontakt:

Tova Lidbeck
Verksamhetschef daglig verksamhet
tel: 0707 123 323
e-post
www.primacuramedia.se

Hämta detta pressmeddelande som PDF:

Primacura pressmeddelande 2011-09-27