25 oktober 2012

Basutbildning för alla personliga assistenter


2012-11-15 kl 9:00–16:00
PLATS: Primacuras lokaler

Innehåll

  • Målen i lagstiftningen, den enskildes inflytande och medbestämmande, barnperspektivet, god kvalitet, klagomåls- och synpunktshantering samt Lex Sarah.
  • När och hur ska man dokumentera? Olika former av dokumentation, Vad är en genomförandeplan. Genomförandeplanering som process. Genomförandeplan i förhållande till andra planer.

Föreläsare

  • Kerstin Smedberg från Kunskapssmedjan
  • Lunch och kaffe kostnadsfritt

Varmt välkomna